Product Application


टोमॅटो / काकडी / काळी मिरी / मशरूम / गुलाब / लिंबू / चेरी, कुक्कुटपालन, जसे चिकन / डुक्कर / गाय इत्यादी शेतीपालन, भाजीपाला / फुलझाडे / फळझाडे यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरा.Cutting machines, Drill machines, molding machines, Welding machines, Punch Machines.